References / Gallery

Biomass (wood chips) Drying

Energoblok Domoradice, 2011 2011

PS 01 - Palivové hospodářství - sušička štěpky

Komplexní dodávka strojně-technologického zařízení včetně všech návazných profesí.

Plzeňská teplárenská, a.s. 2009 - 2010

Provozní zásobník na biomasu včetně napojení na svodky kotle o výkonu 45 t páry/hod.

Kotel je součástí elektrárny spalující lesní štěpku za účelem výroby elektrické energie. Výkon elektrárny 10,5 MW
Komplexní dodávka strojně-technologického zařízení včetně všech návazných profesí a stavby.

Plzeňská teplárenská, a.s. 2009 - 2010

Sušení biomasy – II.

Sušící výkon 14t/h o vlhkosti 50% na 20%. Komplexní dodávka strojně-technologického zařízení včetně všech návazných profesí a stavby.

Plzeňská teplárenská, a.s. 2007

Sušení biomasy – I.

Komplexní dodávka strojně-technologického zařízení včetně všech návazných profesí a stavby.

AIR TECHNIC s.r.o.

Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 CZ

airtechnic@airtechnic.cz