References / Gallery

Service

Bezemisní technologie na výrobu el. a tepelné energie z odpadní biomasy, Kozomín

HE, s.r.o. Handlová

Rozšírenie výroby tepla výrobou el. energie splyňovaním drevnej štiepky

ČEPS a.s.

VZT, chlazení, M+R

Plzeňská Teplárenská, a.s.

Servis sušáren biomasy

Plzeňský Prazdroj, a.s.

Sladovna – VZT a chlazení

AIR TECHNIC s.r.o.

Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 CZ

airtechnic@airtechnic.cz