O firmě

Současnost firmy (2017)

AIR TECHNIC s.r.o. je projekční, inženýrská a dodavatelská firma v oblastech:

Historie firmy

1991

Založení firmy AIR TECHNIC s.r.o. – projekce, dodávky a servis zařízení pro klimatizaci, větrání a odprašování.

2001

Rozšíření činnosti o absorpční chlazení.

2003 – 2010

AIR TECHNIC s.r.o. je dceřinou firmou společnosti Luwex, a.s.

2007

Rozšíření činnosti o sušení a dopravu biomasy (dřevní štěpky).

2009 – 2013

Investice do výzkumu a vývoje technologie pro zplyňování dřevní štěpky, ve spolupráci s firmou TARPO – Kněževes u Rakovníka.

2010

Certifikace ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

2011

Realizace první komerční zakázky s použitím technologie pro zplyňování dřevní štěpky.

2014

Samostatný vývoj vlastní technologie pro zplyňování dřevní štěpky, po ukončení spolupráce s firmou TARPO.

2015

Návrh vlastního generátoru plynu pro zplyňování dřevní štěpky, ověření technických vlastností a provozní spolehlivosti v komerčním provozu.

Generátor plynu je zapsán na Úřadu průmyslového vlastnictví – podle §11 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., v platném znění, do rejstříku jako UŽITNÝ VZOR pod číslem 28354.

2016

Dohoda o spolupráci s EXPANDER ENERGY INC za účelem využití generátorů plynu při výrobě syntetických paliv.

CE – Technická inšpekcia, a.s. dle STN EN ISO/IEC 17020 vydává certifikát č. 103/2/2016 o bezpečnosti technického zařízení – Bioelektrárna 999 kWe, Handlová.

AIR TECHNIC s.r.o.

Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 CZ

airtechnic@airtechnic.cz