Sušení biomasy

AIR TECHNIC s.r.o. navrhuje a dodává technologické zařízení pro sušení dřevní štěpky v energetice. Účelem technologického zařízení je vysušení paliva, resp. snížení vodního obsahu v biomase, z důvodu zvýšení energetické hodnoty (výhřevnosti).

Technologické zařízení pro vysušení dřevní štěpky tvoří celek, který se skládá z vlastní sušárny štěpky a vzduchotechnického zařízení pro přívod sušícího vzduchu do sušárny a přirozený nebo nucený odvod nasyceného vzduchu ze sušárny.

Sušárna štěpky je bloková jednopodlažní hrabicová sušárna žlabové konstrukce určená pro sušení dřevní štěpky vzduchem o teplotě 80 až 95°C s využitím nízkopotenciálního odpadního tepla.

Sušárny jsou určeny pro sušení dřevní štěpky od 1,5 t/h do 6,0 t/h vlhké štěpky, v závislosti na objemu odpařené vody dané vstupní a výstupní vlhkostí štěpky a teplotě sušícího vzduchu, resp. výkonu zdroje tepla. Sušení větších objemů dřevní štěpky je dosažen paralelním řazením sušáren. Vlhkost štěpky na vstupu do sušárny až 55%, vlhkost štěpky na výstupu ze sušárny i méně než 5%.

AIR TECHNIC s.r.o.

Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 CZ

airtechnic@airtechnic.cz