Zplyňování čistírenských kalů

V současné době ověřujeme komerční použití generátoru plynu pro zplynování čistírenských kalů za účelem recyklace fosforu.

Termochemickými procesy je možno biomasu a organické látky transformovat na dále zhodnotitelné materiály a chemikálie. To platí především pro fosfor obsažený v čistírenských kalech. Obsah fosforu v čistírenských kalech je průměrně 10 hm. % ve formě P2O5 v sušině kalu.

V případě zplynování čistírenských kalů je výstupním produktem popel kvalitativně srovnatelný s fosfátovými hnojivy. Výhodou zplynování kalů při provozní teplotě až 1100°C je produkce popela zbaveného řady těžkých kovů a látek s endokrinními účinky – endokrinní disruptory (EDCs).

AIR TECHNIC s.r.o.

Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 CZ

airtechnic@airtechnic.cz