Reference / Galerie

Projekce

Bezemisní technologie na výrobu el. a tepelné energie z odpadní biomasy, Kozomín

DSP, DPS 2012, 2013

HE, s.r.o. Handlová

Rozšírenie výroby tepla výrobou el. energie splyňovaním drevnej štiepky

DSP, DPS 2012, 2013

Vědeckotechnický park Dobříš

Energetické kogenerační centrum

DSP, DPS 2012, 2013

Energoblok Domoradice

PS 01 – Palivové hospodářství - sušička štěpky

DPS 2011

Rekonstrukce a dostavba teplárny pro spalování biomasy – Bioelektrárna ODRY

DPS 2011, 2012

Kutná Hora – Partie za kotlem

DPS 2010

DFN Motol

– rekonstrukce objektu A – Vzduchotechnika DPS 2009, 2010
– přístavba objektu D1, rekonstrukce objektu D – Vzduchotechnika DSP + DVZ 2003, DPS 2009, 2010

Plzeňská Teplárenská a.s.

– Příprava, skladování a transport štěpky pro K7 – UR, DSP, DPS – 2009, 2010
– Výstavba bloku K7 a TG3 – IV. etapa výstavby – kotelna kotle K7 VZT – 2009
– Nová administrativní budova – Vzduchotechnika + chlazení DPS 2008

Plzeňská energetika a.s.

Rekonstrukce klimatizace velínů, přístrojových prostorů a rozvoden kotlů K1 a K3 – DPS 2007 a 2008

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta

Komplexní rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor.
Vzduchotechnika DSP+DVZ+DPS 2006, 2007

AIR TECHNIC s.r.o.

Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 CZ

airtechnic@airtechnic.cz