Reference / Galerie

Zplyňování biomasy - Bioelektrárny

BOR Biotechnology a.s., Kozomín (CZE) 2013 - 2014

Bezemisní technologie na výrobu elektrické a tepelné energie z odpadní biomasy

Elektrický výkon 2 100 kWe + výroba generátorového plynu pro papírnu. Komplexní dodávka strojně-technologického zařízení na výrobu el. energie, dopravní cesty, sušení biomasy, zplyňování dřevní štěpky, spalovací motory vč. generátorů (GE Jenbacher), M+R, ocelové konstrukce.

Fotogalerie

Handlovská energetika s.r.o., Handlová (SVK) 2013 - 2014

Rozšírenie výroby tepla výrobou elektrické energie splyňovaním drevnej štiepky

Elektrický výkon 999 kWe. Komplexní dodávka strojně-technologického zařízení na výrobu el. energie, dopravní cesty, sušení biomasy, zplyňování dřevní štěpky, spalovací motory vč. generátorů (ELTECO – Guascor), M+R, ocelové konstrukce.

Fotogalerie

VTP Dobříš (CZE) 2013 - 2015

Energetické kogenerační centrum

Elektrický výkon 650 kWe. Komplexní dodávka strojně-technologického zařízení na výrobu el. energie, dopravní cesty, sušení biomasy, zplyňování dřevní štěpky, spalovací motory vč. generátorů (ELTECO – Guascor), M+R, ocelové konstrukce.

Fotogalerie

I.F.T. POWER a.s., ODRY (CZE) 2011 - 2012

Rekonstrukce a dostavba teplárny pro spalování biomasy - Bioelektrárna ODRY (CZE)

Elektrický výkon 1 000 kWe. Komplexní dodávka strojně-technologického zařízení na výrobu el. energie, dopravní cesty, sušení biomasy, zplyňování dřevní štěpky, spalovací motory vč. generátorů (GE Jenbacher), M+R, ocelové konstrukce.

Fotogalerie

AIR TECHNIC s.r.o.

Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 CZ

airtechnic@airtechnic.cz