TZB / Absorpční chlazení

Průmyslová vzduchotechnika, Filtrace

AIR TECHNIC s.r.o. provádí koncepční návrhy, projektovou dokumentaci a realizuje technologii:

Vysokoteplotní filtry HF s keramickými trubicemi

Filtry HF jsou určeny pro zachycování tuhých znečisťujících látek (TZL) z media o teplotě až 650°C. Filtračním materiálem jsou keramické trubice z alumino-silikátových vláken, třída filtrace dle Eurovent EU 10 a teplotní odolnost 900°C.

Filtr HF je vybaven pulzní regenerací keramických trubic tlakovým vzduchem nebo dusíkem. Odprašky jsou z výsypky filtru HF extrahovány gravitačně, přes sestavu klapek, tlakově oddělující vnitřní a vnější prostředí filtru.

Vzduchotechnika

AIR TECHNIC s.r.o. zajišťuje komplexní realizace v oblasti technických zařízení budov TZB do administrativních objektů, nákupních center, zdravotnických zařízení se specializací na čisté prostory, tiskáren, průmyslových objektů apod. Jedná se o dodávky a montáže vzduchotechniky vč. návazných profesí v oblastech chlazení, vytápění, měření a regulace, silnoproud.

Absorpční chlazení, Chlazení

AIR TECHNIC s.r.o. provádí projekční návrhy a realizuje dodávky chladicích systémů. Jako zdroj chladu je využíváno:

Specializujeme se především na instalace absorpčních chladicích zdrojů. Jsou výhodné zejména tam, kde je k dispozici odpadní teplo, díky němuž dochází k výrazným úsporám provozních nákladů. AIR TECHNIC s.r.o. provádí také konzultace při posuzování hospodárnosti provozu pro jednotlivé typy chlazení.

Vytápění

AIR TECHNIC s.r.o. provádí projekční návrhy a dodávky topných systémů a činnosti spojené s topnými systémy:

AIR TECHNIC s.r.o.

Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 CZ

airtechnic@airtechnic.cz